Νέα Δρομολόγια

Απο Σάββατο 7/11/2020 - Νέο Πρόγραμμα Δρομολογίων

Αίγιο - Καμάρες

7:00

10:30

13:00

16:00

Καμάρες - Αίγιο

7:30

11:00

13:30

16:30

Αίγιο - Ελαιών

7:55

12:00

14:05

Ελαιών - Αιγιο

8:20

12:35

14:40