Επικοινωνία

Υπεραστικές συγκοινωνίες προς όλη την υπόλοιπη Ελλάδα

Τηλέφωνο (+30) 26910 22424

Αστικές συγκοινωνίες εντός Αιγίου

Τηλέφωνο (+30) 26910 28787