Έκτακτα Δρομολόγια

Δευτέρα - Παρασκευή (ισχύουν απο 1/6)

Αίγιο - Καμάρες

7:00 (Ζήρια)

7:40

9:50

12:00 (Ζήρια)

13:15 (Ζήρια)

14:10

15:00

17:00

21:10

Καμάρες - Αίγιο

7:30 (Ζήρια)

8:15

10:25

12:45 (Ζήρια)

14:05

14:45

15:30

17:30

21:40

Αίγιο - Ελαιών

6:50

7:50

9:30

12:30

14:05

Ελαιών - Αίγιο

7:15

8:15

10:00

13:05

14:40

Νοσοκομείο - Βαλιμίτικα

7:15

9:00

12:00

14:00

Βαλιμίτικα - Νοσοκομείο

7:35

9:30

12:30

14:30

Τρίγωνη πλατεία - Νοσοκομείο - Μεσσηνέζι

7:50

9:45

11:15

12:45

Μεσσηνέζι - Νοσοκομείο - Τρίγωνη πλατεία

7:30

7:50

9:00

10:30

12:00

14:00

Σαββατα (ισχύουν απο 6/6)

Αίγιο - Καμάρες

7:00 (Ζήρια)

7:40

9:50

12:00 (Ζήρια)

14:10

Καμάρες - Αίγιο

7:30 (Ζήρια)

8:15

10:25

12:45 (Ζήρια)

14:45

Αίγιο - Ελαιών

6:50

7:50

9:30

12:30

14:05

Ελαιών - Αίγιο

7:15

8:15

10:00

13:05

14:40

Νοσοκομείο - Βαλιμίτικα

7:15

9:00

12:00

14:00

Βαλιμίτικα - Νοσοκομείο

7:35

9:30

12:30

14:30

Τρίγωνη πλατεία - Νοσοκομείο - Μεσσηνέζι

7:50

9:45

11:15

12:45

Μεσσηνέζι - Νοσοκομείο - Τρίγωνη πλατεία

7:30

8:00

9:00

10:30

12:00

14:00