Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Αιγίου

Ανακοίνωση

Λόγω εκτάκτων μέτρων, τα δρομολόγια μας ανανεώνονται σε συχνότερη βάση του κανονικού.

Παρακαλώ ενημερωθείτε απο την ιστοσελίδα μας πριν το ταξίδι σας καθημερινά.